กิจกรรมท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม 2556

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม 2556

หน้าฝนมาเยือนอีกครั้งแล้ว หน้าฝนอย่างนี้ ไปเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556 ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ชมการจัดนิทรรศการต่างๆ พร้อมชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามท่ามกลางอากาศสดชื่นเย็นสบายของหน้าฝน และยังมีการแสดงสินค้า OTOP ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์ ลานหอนงาม และผาหำหด

Read more...

อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ภาคตะวันออก

"อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน" ภาคตะวันออก

กิจกรรม อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ประจำปี 2556 มีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกเมื่อไปเที่ยวชนสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการจะพบป้าย " อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน " เพียงท่านถ่ายภาพคู่กับป้ายก็มีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษ โดย Check ing ที่สวนนั้นๆ แล้ว Tag รูปภาพมาที่ www.facebook.com/GOLiveTogether พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ ต่อท้ายด้วย (อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน โดย ททท.)

Read more...

เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง

เชิญเที่ยว"เทศกาลดอกเสี้ยวบาน" หมู่บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน ระหว่างวันที่ 22–24 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ บริเวณลานดอกเสี้ยว ซึ่งอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

Read more...

งานพระนครคีรีครั้งที่ 27

.

งานพระนครคีรี 

งานพระนครคีรี 2556  งานประจำปี ของจังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี(เขาวังและบริเวณโดยรอบ)กิจกรรมบนเขาวังประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทำอาหาร-ขนมพื้นบ้าน ขนมหวานเมืองเพชร ที่เป็นของขึ้นชื่อ ของจังหวัด การสาธิตเคียวน้ำตาลโตนด-ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม

Read more...

 

ที่พัก หัวหิน