กิจกรรมท่องเที่ยว

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม 2556

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม 2556

หน้าฝนมาเยือนอีกครั้งแล้ว หน้าฝนอย่างนี้ ไปเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556 ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ชมการจัดนิทรรศการต่างๆ พร้อมชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามท่ามกลางอากาศสดชื่นเย็นสบายของหน้าฝน และยังมีการแสดงสินค้า OTOP ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์ ลานหอนงาม และผาหำหด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร. 0-4489-0105 อุทยานแห่งชาติไทรทอง โทร. 0 4473 8428 , 08 9282 3437

 

ที่พัก หัวหิน