กิจกรรมท่องเที่ยว

งานพระนครคีรีครั้งที่ 27

.

งานพระนครคีรี 

งานพระนครคีรี 2556  งานประจำปี ของจังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี(เขาวังและบริเวณโดยรอบ)กิจกรรมบนเขาวังประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทำอาหาร-ขนมพื้นบ้าน ขนมหวานเมืองเพชร ที่เป็นของขึ้นชื่อ ของจังหวัด การสาธิตเคียวน้ำตาลโตนด-ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม

การแสดงนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้านวิถีชีวิตไทย การแสดงดนตรีไทย งานเทศน์มหาชาติ และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร พร้อมกันนี้ ยังได้จัดอาสาสมัครนำชมพระนครคีรีกิจกรรมดานล่างบริเวณโดยรอบ มีซุ้มของหน่วยงานต่างๆของจังหวัด งานออกร้านกาชาด แสดงสินค้าการเกษตร สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของจังหวัด จากกลุ่มแม่บ้าน และยังมีการออกร้านค้า อาหาร พื้นเมือง ของประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นของร้านชื่อดังต่างๆ ทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง

ติดต่อสอบถามได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี โทร.0-3240-1006 , 0-3242-5600

หรือ โทร 032- 3247 1005-6

 

 

ที่พัก หัวหิน