Review

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง งานวันที่ 18 มกราคม 2557

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง วันแรกคือวันที่ 18 มกราคม 2557 งานเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 16.00 น. มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี...ดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง"กิจกรรมดีๆ ที่เกิดจากเยาวชนคนเมืองเพชร ร่วมมือกันสร้างสรรค์และพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ด้วยการนำศิลปะ วัฒนธรรม ของแต่ละชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรม สร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเพชร

 

มีกิจกรรมหลายโซนในจังหวัดเพชรบุรี เช่น

โซนถนนคลองกระแชง เปิดเป็นถนนคนเดิน ซุ้มกิจกรรมศิลปะและผลิตภัณฑ์งานศิลปะทำมือ ร้านค้าของฝากของที่ระลึก โดยมีชุมชนชาวถนนคลองกระแชงเปิดบ้าน ทั้งร้านหนังสือ ร้านเสื้อผ้า กาแฟ น้ำหวาน น้ำมะพร้าวอ่อน ไอศกรีม นวดแผนไทย พร้อมด้วยกิจกรรมจากศิลปินหลากหลายแนว พร้อมงานทำมือมากมายที่ไม่ซ้ำแบบใคร ชุมชนตลาดริมน้ำ มีร้านค้าของกินเล่น ของหายากอย่างร้านก๊วยย่งตั๊ก ของกินหายาก เช่น ขนมครกเตาถ่าน ขนมตาลทอด ขนมตาล ข้าวแช่ เป็นต้น แจมได้มีโอกาสไปเก็บภาพมาบางส่วนค่ะ

 

ภาพบรรยากาศ ในวันงาน "เพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง" ค่ะ

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

ภาพวิถีชีวิตชุมชุนตลาดริมน้ำที่ทางสถาบันอาศรมศิลป์ นำมาติดเป็นงานศิลปะค่ะ

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

ภาพวิถีชีวิตบนกำแพง กลมกลืนมากๆค่ะ ดูเหมือนคนจริงๆ เพราะทางสถาบันอาศรมศิลปฺได้มาเก็บภาพวิถีชีวิตผู้คนในชุมชนจริงๆค่ะ

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

สะพานไม้ไผ่ เชื่อมฝั่งถนนคลองกระแชง และตลาดริมน้ำ

 

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

เพชรบุรีดีจัง ทั้งเมืองเรืองแสง

 

ที่พัก หัวหิน