Review

เพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ ไปยาลใหญ่ 18-20 มีนาคม 2559

 

 

เพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ

เพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ ไปยาลใหญ่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ จ.เพชรบุรี มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ของชาวเพชรบุรี ทั้งนิทรรศการผลงานเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเมืองเพชร จาก อาจารย์และนักศึกษา และศิลปินต่างๆ ทั้งภาพถ่าย Vernadoc ภาพพิมพ์  ภาพเขียน เป็นต้น  มีการแสดง ที่หาดูยากเช่น โขน ละครหุ่นเงา หนังใหญ่

ขอขอบคุณ สถาบันอาศรมศิลป์ ที่ให้โอกาส ไปแจม ได้มีส่วนร่วมในการเก็บภาพบรรยากาศ  ของงานเพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ ในครั้งนี้ค่ะ 

 

 

บรรยากาศงานวันแรกที่วัดใหญ่สุวรรณารามค่ะ

 

เพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ

เพชรบุรีดีจัง ฯลฯ

เพชรบุรีดีจัง ฯลฯ

 

เพชรบุรีดีจัง ฯลฯ

เพชรบุรีดีจัง 2559เพชรบุรีดีจัง 2559

เพชรบุรีดีจัง 2559

ละครหุ่นเงา งานเพชรบุรีดีจัง  ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม

ละครหุ่นเงา

หนังใหญ่

หนังใหญ่

หนังใหญ่ วัดขนอน

หนังใหญ่ วัดขนอน

 

บรรยากาศ บริเวณตลาดริมน้ำ ย่านชาวจีน ชมนิทรรศการภาพถ่าย เมืองเพชรบุรีในอดีต ภาพถ่ายหายาก ภาพแห่งประวัติศาสตร์เพชรบุรีดีจัง 2016

 

เพชรบุรีดีจัง 2016

 

เพชรบุรีดีจัง 2016

 

ภาพแห่งความประทับใจ ที่คุณยายเจ้าของภาพ มาร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งหนึ่งในคนในภาพถ่าย มีตัวคุณยายอยู่ด้วย และคุณยายยังเป็นคนเดียว ที่ยังมีชีวิตอยู่ 

เพชรบุรีดีจัง 2016


เพชรบุรีดีจัง 2016


 

 

เด็กเพชรอ่านเมือง เครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง เพชรบุรีดีจัง

เพชรบุรี ดีจัง ฯลฯ

 

{gallery}phetburidejung2016{/gallery}

 

 

 

ที่พัก หัวหิน