โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

 

โครงการหลวงแม่โถ ตั้งอยู่ที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โครงการหลวงแม่โถจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของในหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่อยากให้อยากเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชผัก แบบปลอดสารเคมี ให้ความรู้และดูแลให้คำปรึกษาเกษตรกร ตั้งแต่แจกจ่ายต้นกล้า ทำโรงเรือน จนกระทั่งส่งขาย ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกตัดไม้ทำลายป่า เลิกปลูกฝิ่น ทำให้สภาพผืนป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

 

โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

 

โครงการหลวงแม่โถ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800-1,200 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 19.5 องศาเซลเซียส หน้าที่และภารกิจสำคัญของนักวิชาการเกษตรของโครงการหลวงก็คือ ให้ความรู้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับทางโครงการหลวง ส่งเสริมให้ปลูกพืชตามความต้องการของตลาด เกษตรกรไม่ต้องลงทุนทั้งโรงเรือน ปุ๋ย ยาต่างๆ ทางโครงการหลวงดูแลให้หมด เกษตรกรมีหน้าที่คือดูแลผลผลิต ให้ออกมาตามที่ตั้งเป้าไว้ มีรายได้ประจำทุกๆเดือน ทางโครงการหลวงจะหักค่าดำเนินการจากค่าผลผลิตทางการเกษตรที่รับซื้อจากเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ไม่ต้องทำไร่เลื่อนลอย ไม่ต้องเป็นหนี้นายทุนซื้อสารเคมีและยาฆ่าแมลง โดย 1 ครอบครัว จะมีโรงเรือนได้ไม่เกิน 4 โรงเรือน เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง

 

กิจกรรมท่องเที่ยว โครงการหลวงแม่โถ

 

กิจกรรมท่องเที่ยวในการโครงการหลวงแม่โถ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งที่โครงการหลวงแม่โถยังไม่ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเหมือนในโครงการหลวงอ่างขาง หรือ อินทนนท์ หากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเรื่องทำการเกษตรแบบปลอดสารในโรงเรือน แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการหลวงล่วงหน้าก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพาเราไปชมแปลงปลูกพืชผัก ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก โดยรถของโครงการหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวควรให้ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมค่ะ

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  • ชมแปลงผลผลิตของเกษตรกรในโรงเรือน ได้เห็นตั้งแต่เริ่มเตรียมดิน การเพาะต้นกล้าเพื่อแจกจ่าย การปลูก การดูแลจนไปถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งผักแต่ละชนิด ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากัน ทางโครงการหลวง จะให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกหมุนเวียนปลูกผักที่ได้รับเป้าหมายมาจากส่วนกลาง เช่น ผักกาดหวาน คอสสลัด เบบี้ฮ่องเต้ ปวยเล้ง เป็นต้น ซึ่งร้านชื่อดังอย่าง Sizzler ได้ทำสัญญาซื้อผักและประกันราคากับทางโครงการหลวงตลอดทั้งปี ส่วนผักที่เหลือจะส่งไปตามร้านโครงการหลวง ซุปเปอร์มาเก็ต และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ตั้งแต่แปลงเพาะพันธุ์ต้นกล้า ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยว จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉพาะด้านมาคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางเกษตรกรสมาชิกต้องใช้ต้นกล้า ปุ๋ย จากโครงการหลวง เท่านั้น ห้ามใช้ของบริษัทข้างนอกโดยเด็ดขาด ก่อนเก็บเกี่ยว จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสารเคมีตกค้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผักสด ปลอดสารพิษไม่มีสารตกค้างแน่นอน

  • ชมแปลงเกษตรส่งเสริมไม้ผล ได้แก่ อะโวคาโด เคปกูสเบอรี่ พลับ เสาวรสหวาน

 

  • ชมแปลงไม้ดอก อัสสโตรมีเรีย ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม และมีราคาแพง

 

  • ชมแปลงสาธิตต้นแบบของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ได้แก่การปลูกผัก ปลูกองุ่น ในโรงเรือน รวมทั้งเลี้ยงหมูหลุม

 

   

  ร้านอาหาร

  ที่โครงการหลวงไม่มีร้านอาหารไว้คอยให้บริการ ซึ่งหากต้องการทานอาหารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าค่ะ ค่าอาหารเช้า 70 บาทต่อคน อาหารกลางวันและอาหารเย็น 100 บาทต่อคน ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาปรุงเป็นผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวง ได้แก่ผัดผักสดๆ ผักสดผักลวกจิ้มน้ำพริก อาหารง่ายๆแต่อร่อยอย่าบอกใคร จากใจพ่อครัวของโครงการหลวง

   

   

   

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

   

  การเดินทาง

  การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประมาณ 88 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวาไปตามถนนฮอด-แม่สะเรียง (ถนนหมายเลข 108) อีก 55 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกบ้านกองลอย มุ่งหน้าไปบ้านแม่โถตามทางหลวงหมายเลข 1270 สายกองลอย-แม่โถ (ถนนลูกรัง)ระยะทาง 16 กิโลเมตร เป็นถนนที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง สองข้างทางมีแต่ภูเขาและต้นไม้ ซึ่งเดือน ตุลาคม 25557 ที่แจมไปกำลังซ่อมแซมถนนเป็นบางช่วง เส้นทางนี้สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ ไม่มีรถประจำทางหรือรถรับจ้าง

   

   

  Map

   

   

  ติดต่อสอบถาม

  สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร 053- 210-935 หรือ 085-623-3295

     โรงเรือนที่ทางโครงการหลวงแม่โถมีสร้างให้เกษตรกร ราคาโรงละประมาณ 50,000-60,000 บาท ซึ่งทางเกษตรกรไม่ต้องลงทุน แต่ทางโครงการหลวงจะหักจากตอนที่รับซื้อผลผลิต

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  เกษตรกรกำลังเตรียมดินเพื่อปลูกผัก

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

  ลงกล้าผัก และ วางรับน้ำหยด

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

  นักวิชาการเกษตรประจำโครงการหลวงกำลังอธิบายขั้นตอนในการปลูกผัก

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

   

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

   

  โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่