ออบหลวง ดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ จ.เชียงใหม่

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตั้งอยู่ที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แปลกตาอีกแห่งหนึ่ง "ออบ" แปลว่า แปลว่าช่องผาแคบที่มีแม่น้ำไหลผ่านอย่างเชี่ยวกราก มักมีโพรงอยู่ใต้น้ำ "หลวง" แปลว่า ใหญ่ ซึ่งบ่วบอกขนาดของออบว่ามีขนาดใหญ่ "ออบหลวง"เป็นชื่อเฉพาะ เรียกช่องเขาขาดที่มีแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่าน เป็นช่วงที่แคบที่สุดของแม่น้ำแม่แจ่ม

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง เป็นช่องแคบอยู่ระหว่างโขดหินสูง ปรากฎรอยแยกของภูเขาทั้งลูก กลายเป็นหินก่อนใหญ่ ที่แตกออกเป็นสองฝั่งมีสัดส่วนพอๆกัน ซึ่งเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ บนภูเขามีต้นไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ ด้านล่างมีน้ำไหลผ่าน และเชี่ยวมาก ด้านล่างเป็นน้ำวน

 

 

นอกจากออบหลวงแล้วที่นี่ยังไมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่สวยงามและมีเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ เป็นภาพเขียนสีฝาผนังของยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลุมฝังศพสมัยโลหะตอนปลาย จุดชมวิวดอยผาช้าง เป็นต้น

ใครมาอ.ฮอด ไม่ควรพลาดที่จะมาชมความสวยงามของออบหลวง

 

การเดินทาง

การเดินทางไปออบหลวง ตัวเมืองเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 108 สายฮอด-แม่สะเรียง ตรงหลักกม.ที่ 17 รวมระยะทางประมาณ 105 กม. ถนนเป็นถนนลาดยางอย่างดี และช่วงระหว่างฮอดถึงออบหลวงนั้น ถนนจะเลียบขนานไปกับแม่น้ำแม่แจ่มหรือแม่น้ำสลักหิน และวกไปเวียนมาตามไหล่เขา

 

Google Maps

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

 เส้นทางเดินไปยังออบหลวง มีซุ้มไผ่ที่สวยงาม


ออบหลวง จ.เชียงใหม่

มีที่นั่งรับประทานอาหาร เพราะที่นี่ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวนำอาหารเข้าไปทาน ในบริเวณออบหลวง

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

 ถึงแล้ว ออบหลวง จ.เชียงใหม่ 


ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

ออบหลวง จ.เชียงใหม่