อาคารโบราณ สำนักงานที่ดิน จ.เพชรบุรี

อาคารโบราณ สำนักงานที่ดิน จ.เพชรบุรี

ไปแจมเที่ยววันนี้ จะพาไปชมอาคารโบราณ อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุกว่า 100 ปี อาคารแห่งนี้เป็นอาคารอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตสำนักงานที่ดิน จ.เพชรบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ อาคารดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปิดทำการบริการด้านงานที่ดินโดยใช้ชื่อว่า "หอทะเบียนเมืองเพ็ชร์บุรี" ขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ.130 (พ.ศ.2454 ) และพระราชทานตราสัญลักษณ์ "วปร" (มหาวชิราวุธ ปรมราชาธิราช) ไว้ตรงหน้าจั่วของตึก โดยมี ขุนกระหารบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตราธิการ เป็นท่านแรก (ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในปัจจุบัน)

ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบโบราณมีกลิ่นอายของโปรตุเกส ที่ทรงคุณค่าและสวยงามมาก จุดเด่นอยู่ที่ซุ้มประตูด้านหน้าสร้างด้วยฝีมืออันประณีต และมีตราสัญลักษณ์ "วปร" เกิดจากฝีมือช่างเมืองเพชร สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า นี้ จึงมีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมที่ดินในอดีต มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดเพชรบุรี ทางสำนักงานที่ดิน ได้บูรณะซ่อมแซมอาคาร จนสมบูรณ์ สวยงาม เหมือนในอดีต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ เปิดเป็น "หอทะเบียนเมืองเพ็ชร์บุรี"

นอกจากนี้ยังมีอาคารเก่าอีก 2 หลังของสำนักงานที่ดิน อีก 2 ยุคสมัย ที่ให้เราได้ชื่นชมในความสวยงามสถาปัตยกรรมในอดีต ของแต่ละยุคสมัยอีกด้วย

ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเมืองเพชร สกุลช่างเมืองเพชร ที่มีฝีมือ และเรื่องราวในอดีตของชาวเมืองเพชรบุรีเพื่อไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

การเดินทาง

จากกทม.โดย รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทาง ถนนเพชรเกษม เมื่อเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรี ผ่านเขาวัง ถึงสี่แยกบันไดอิฐ ให้เลี้ยวซ้าย จะผ่านโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จากนัั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกคงคาราม จากนั้นให้ขับตรงไปตามถนนราชดำเนิน ผ่านแยกไฟแดง โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จากนั้นขับตรงไป สำนักงานที่ดิน จ.เพชบุรีอยู่ซ้ายมือ อาคารโบราณตั้งอยู่โดดเด่น สวยงาม

Google Maps


View อาคารโบราณ สำนักงานที่ดิน จ.เพชรบุร in a larger map

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0-3242-5147 , 0-3242-7947 โทรสาร 0-3242-5147 E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.