เจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

เจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปเที่ยวชมเจดีย์ ที่แปลกตาไม่เหมือนเจดีย์ ทั่วๆไป เจดีย์นี้มีชื่อว่า เจดีย์ กลางน้ำ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง ที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2416 สมัย เกตุ ยมจินดา หรือ พระยาศรีสมุทรโภคชัยโขคชิดสงคราม เจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น ด้วยเจตนารมณ์ที่ว่าให้เป็นสัญญลักษณ์แก่ชาวเรือให้รู้ว่าได้มาถึงเมืองระยองแล้ว

โดยลักษณะเจดีย์เป็นรูปทรงระฆัง ฐานกลม มีความสูง 10 เมตร เจดีย์กลางน้ำเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงาม เนื่องจากสถานที่ตั้งทำให้ มองเห็นเจดีย์จากที่ไกลๆ สวยเด่นเป็น สง่า เนื่องจากสถานที่โดยรอบ เป็นแม่น้ำระยอง และ ป่าชายเลนที่ทางจังหวัดระยองได้ฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งนิเวศน์ ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และต้นโกงกาง และกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเจดีย์กลางน้ำเป็นโบราณสถานเมื่อปี 2544 ในช่วงเดือนกลางเดือน 12 ของทุกปี จะมีงานประเพณีทอดกฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ ประเพณีห่มผ้าเจดีย์นั้น ผ้าที่จะนำมาห่มต้องเป็นผ้าสีแดง มีความยาว 6 เมตร และนอกจากนี้ยังมีงานลอยกระทง แข่งเรือยาว

การเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกทม.ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ เส้นกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง ผ่านบริษัท อิซูซุตะวันออก ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนราษฎ์บำรุง ซอย 8 และเลี้ยวเข้าไปยังถนน ราษฎ์บำรุงซอย 11 หรือ ซอยโรงฆ่าสัตว์ และให้เลี้ยวขวาเข้าถนนสมุทรเจดีย์ ไปจนสุดถนน จะพบกับเจดีย์กลางน้ำ

Google Maps


View เจดีย์กลางน้ำ ระยองin a larger map

ติดต่อสอบถาม

การท่องเที่ยวจังหวัด ระยอง จันทบุรี โทรศัพท์ : 0-3865-5420-1, 0-3866-4585