ไปแจมเที่ยว

ข้อมูลท่องเที่ยว

น้ำพุร้อนเหมืองแร่ ปาย-กัลยาณิวัฒนา

 

น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ปาย กัลยาณิวัฒนา

น้ำพุร้อน ปาย-กัลยาณิวัฒนา เข้าหน้าฝนแล้ว ฝนตกลงมาค่อยบรรเทาความร้อนลงไปได้บ้าง ไปแจมวันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำพุร้อนแห่งใหม่ของปายกันค่ะ เพิ่งขุดพบเมื่อปี 2556 น้ำพุร้อนแห่งนี้มีชื่อว่าน้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ตั้งอยู่ริมทางไป อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่แวะพักรถ และจุดชมวิว ป่าไม้ และภูเขาที่สวยงาม ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี

Read more...

ออบหลวง ดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ จ.เชียงใหม่

ออบหลวง จ.เชียงใหม่

 

อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตั้งอยู่ที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แปลกตาอีกแห่งหนึ่ง "ออบ" แปลว่า แปลว่าช่องผาแคบที่มีแม่น้ำไหลผ่านอย่างเชี่ยวกราก มักมีโพรงอยู่ใต้น้ำ "หลวง" แปลว่า ใหญ่ ซึ่งบ่วบอกขนาดของออบว่ามีขนาดใหญ่ "ออบหลวง"เป็นชื่อเฉพาะ เรียกช่องเขาขาดที่มีแม่น้ำแม่แจ่มไหลผ่าน เป็นช่วงที่แคบที่สุดของแม่น้ำแม่แจ่ม

Read more...

โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

โครงการหลวงแม่โถ จ.เชียงใหม่

 

โครงการหลวงแม่โถ ตั้งอยู่ที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โครงการหลวงแม่โถจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของในหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่อยากให้อยากเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชผัก แบบปลอดสารเคมี ให้ความรู้และดูแลให้คำปรึกษาเกษตรกร ตั้งแต่แจกจ่ายต้นกล้า ทำโรงเรือน จนกระทั่งส่งขาย ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกตัดไม้ทำลายป่า เลิกปลูกฝิ่น ทำให้สภาพผืนป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

Read more...

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

อ่างขาง ดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่

 

อ่างขางดินแดนมหัศจรรย์ จ.เชียงใหม่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ อยากให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย ทำลายป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธาร และทำให้ชาวเขามีอาชีพทำกิน มีรายได้จากการทำเกษตร

Read more...

โบสถ์ใส่แว่น ที่วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่

โบสถ์ใส่แว่น

ไปแจมเที่ยวจะพาไปชม Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ ในหมู่บ้านชาวเขาปเกอญอ ใน อำเภอน้องใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ที่แห่งนี้คือ โบสถ์ใส่แว่นที่ วัดจันทร์ วัดจันทร์ เป็นวัดเก่าแก่ที่ครูบาศรีวิชัยได้มาปฏิสังขรณ์

Read more...

กิ่วฝิ่น จุดชมวิว 4 จังหวัด

กิ่วฝิ่น

 

กิ่วฝิ่น เป็นจุดชมวิวที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,517 เมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่จซ. 7 (ดอยล้าน)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ตั้งอยู่เขตรอยต่อระหว่าง จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ท้องฟ้าเปิดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน หากมาจากทางหมู่บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่สามารถขับต่อไปยังหมู่บ้านป่าเหมี้ยง และ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปางได้

 

Read more...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ หรือ ป่าสนวัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมอยู่ในพื้นที่ของ อ.แม่แจ่มเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2522 ภายในหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาในเขตหมูบ้านวัดจันทร์ พระองค์ได้ทราบถึงความยากลำบาก ทุกข์ยากของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ในสมัยนั้นที่ทำไร่เลื่อนลอย การคมนาคมและความเป็นอยู่ที่ลำบาก จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ 19 หมู่บ้าน

Read more...

หอมกลิ่นกาแฟที่โครงการหลวงแม่หลอด

โครงการหลวงแม่หลอด

วันนี้ไปแจมจะพาไปชิมกาแฟสดจากไร่กาแฟที่โครงการหลวงแม่หลอดกันค่ะ โครงการหลวงแม่หลอดตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดเหนือ หมู่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 680 เมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน 188 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำแม่ฮาและลำห้วยสายต่างๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 26.5 องศาเซลเซียสก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2527 ภายในเนื้อที่ 60 ไร่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เน้นการวิจัยกาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์ผสม 28 สายพันธุ์ ควบคู่ไปกับการวิจัยพืชเสริมชนิดอื่น เพื่อใช้ปลูกร่วมในแปลงกาแฟ

Read more...

น้ำตกแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่กำปอง

น้ำตกแม่กำปอง เป็นน้ำตกที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีสายน้ำไหลตลอดทั้งปี มีความสูง 7 ชั้นด้วยกัน บนชั้นที่ 7 มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนั้น ก็ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ทั้งระยะใกล้และไกล โดยระยะไกลนั้นจะสามารถเดินขึ้นถึง "ดอยม่อนล้าน" ยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร ในวันที่อากาศดี จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้ง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เนื่องจากหมู่บ้านแม่กำปองเป็นเขตรอยต่อ

Read more...

วัดคันธาพฤกษา แม่กำปอง จ.เชียงใหม่

วัดคันธาพฤกษา แม่กำปอง จ.เชียงใหม่

ไปแจมเที่ยว จะพาไปชมความงามของโบสถ์กลางน้ำ ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ วัดที่แจมพูดถึงคือ วัดคันธาพฤกษาวัดในหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆใน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วัดคันธาพฤกษา เป็นวัดเล็กๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน แม่กำปองมาเป็นเวลายาวนาน

Read more...

 

ที่พัก หัวหิน