ไปแจมเที่ยว

ข้อมูลท่องเที่ยว

นาขั้นบันได แม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่

แม่กลางหลวง

แม่กลางหลวง หรือบริเวณลุ่มน้ำแม่กลาง หรือเรียกตามภาษาถิ่นว่า "แม่กลางคี" ตั้งอยู่ในเขตอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ มีชาวกระเหรี่ยง ปกาเกอะญอ อาศัยอยู่ ที่ยังคงยึดถือความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขา อันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของดอยอินทนนท์ และชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงยึดอาชีพการเกษตร และยังได้ทำการเกษตรปลุกข้าวแบบนาขั้นบันได ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวง ซึ่งในอดีตนั้น ในหลวงทรงเสด็จมายังโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งตอนนั้นป่าแถบนี้ยังมีสภาพเสื่อมโทรม เพราะชาวบ้านยังคง ปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย แต่หลังจากในหลวงท่านเสด็จ มาให้ความรู้และแนะนำอาชีพแก่ชาวบ้านแถวนี้ สภาพป่าก็เริ่มดีความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดีขึ้น

Read more...

ดอยแม่ตะมาน

แม่ตะมาน

ดอยแม่ตะมาน หรือ ป่าเกี๊ยะ เป็นศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยการเกษตรที่ทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพราะ ที่ดอยแม่ตะมานมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เห็นเทือกเขาดอยหลวงเชียงดาว ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าสวยงามมาก และดอยแม่ตะมานยังมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,600 เมตร อีกทั้งยังมีวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม หากสภาพอากาศเป็นใจเราอาจจะได้พบทะเลหมอกที่สวยงาม และในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคมของทุกปี จะได้พบกับดอกนางพญาเสือโคร่งที่สวยงามไม่แพ้กับที่อื่นๆ เพราะฉากหลังของภาพที่ได้เห็นคือ ดอยหลวงเชียงดาว

Read more...

ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด โคราช

กังหันลม หัวยบง

ทุ่งกังหันลมห้วยบง อ.ด่านขุนทด โคราช

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปดูทุ่งกังหันลมยักษ์ ทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นั่นก็คือ ทุ่งกังหันลมห้วยบง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องเรียกว่าทุ่งกังหัน เพราะว่ามีกังหัน ขนาดใหญ่เกือบร้อยตัว บนขนาดพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของชาวบ้านในละแวกนี้ที่ตำบลห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งทุ่งกังหันลมห้วยบงแห่งนี้ ในอนาคตจะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

Read more...

ดอยเสมอดาว ดอยที่พื้นดินและดวงดาวเสมอกัน จ.น่าน

ดอยเสมอดาว จ.น่าน

ดอยเสมอดาว ไปแจมวันนี้จะมาแนะนำที่เที่ยวที่เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่ จ.น่าน และนอกจากนี้จากเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในสถานที่เดียว เรียกว่ามาที่นี่ได้ครบในที่เดียว ดอยเสมอดาวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน จุดชมวิวดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ เป็นจุดที่ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและตกยามเย็น สามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขา และเห็นยอดผาชู้ที่ตั้ง ตระหง่านอยู่ด้านหน้า

Read more...

ไหว้พระธาตุประจำปีขาล ที่พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

พระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮวัดพระธาตุประจำปีเกิดของคน เกิดปีขาล เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ของ จ.แพร่ ใครที่มาจังหวัดแพร่ หรือผ่านจังหวัดแพร่ ต้องมาสักกระพระธาตุช่อแฮเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต เรียกได้ว่า "ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่" วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่บนเนินเขา โดดเด่นเป็นสง่าคู่เมืองแพร่

Read more...

ดอยวาว อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ดอยวาว จ.น่าน

ดอยวาวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี อ.ท่าวังผา จ.น่าน สูงจากระดับน้ำทะเล 1,674 เมตร ดอยวาว อยู่ในการดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำค้าง เป็นจุดสูงที่สุดของอุทยานแห่งชาตินันทบุรี เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบาย และมีพื้นที่สะดวกสำหรับกางเต้นท์พักแรม และที่สำคัญที่สุด สามารถเห็นวิวของจังหวัดน่าน ได้จากที่นี่ได้อย่างชัดเจน สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น และ พระอาทิตย์ตกดินได้ในที่เดียว

Read more...

สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน

 

สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน

 

สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน เป็นหน่วยพิทักษ์และจัดการต้นน้ำและป่าไม้ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจาก ช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึง มกราคมของทุกปี ทั่วทั้งหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสถานจะเต็มไปด้วย สีชมพูของดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่จะอวดโฉมออกดอกเบ่งบาน เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบริการบ้านพักหรือกางเต้นท์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ มาพักผ่อนท่ามกลางดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม การคมนาคมสะดวก และมีอากาศที่เย็นสบายเหมาะกับการมาท่องเที่ยว พักผ่อน ถ่ายภาพ

 

Read more...

วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์

Read more...

น้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

อช.ตาดโตน จ.ชัยภูมิ

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกตาดโดน น้ำตกตาดโตน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 21 กม.บริเวณน้ำตกตาดโตนประกอบด้วยลานหินที่กว้างใหญ่และสวยงาม พื้นที่ทั่วไปปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งตัวน้ำตกเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ที่ทำการอุทยาน เดินเท้าจากที่จอดรถไปเพียง 400 เมตรเป็นถนนลาดยางได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

Read more...

มอหินขาว สโตนเฮนจ์ เมืองไทย จ.ชัยภูมิ

มอหินขาว

ไปแจมเที่ยว วันนี้จะพาไปเที่ยว มอหินขาว หรือ สโตนเฮนจ์ เมืองไทย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ มอหนิขาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อดังของชัยภูมิ มีความสวยงามทางธรรมชาติมากๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากการสะสมของตะกอนทราย ดินเหนียวยาวนานมามากกว่า 175 ล้านปี ต่อมาเปลือกโลกได้มีการเคลื่อนตัว ทำให้ เกิดเป็นเสาหินขนาดใหญ่หลายก้อน รูปร่างแปลกตา สวยงาม และโดดเด่น ท่ามกลางไร่มันสำปะหลัง

Read more...

 

ที่พัก หัวหิน